วิธีชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าสามล้ออย่างถูกวิธี

18/10/2022

แนะนำการใช้งานเกี่ยวกับการชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าสามล้ออย่างถูกวิธี และการบำรุงดูแลรักษาเบื้องต้น เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพไวกว่าที่ควรเป็น


สารบัญเนื้อหา


1. คุณสมบัติของแบตเตอรี่รถไฟฟ้าสามล้อ (ตะกั่ว-น้ำกรด)

2. ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าสามล้อ

3. ข้อควรระวังและคำแนะนำ

1. คุณสมบัติของแบตเตอรี่ตะกั่ว-น้ำกรด (Lead-Acid)

แบตเตอรี่ตะกั่ว-น้ำกรด เป็นแบตเตอรี่มาตรฐานของรถสามล้อไฟฟ้าในไทยเกือบ 95% ใช้แบบนี้หมด เนื่องจากเป็นแบตฯ ที่มีราคาถูก หาได้ง่ายตามท้องตลาดมีใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น แบตเตอรี่รถยนต์ แบตเตอรี่สำรอง UPS

วิธีชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าสามล้อ ข้อดี ของแบตเตอรี่ตะกั่ว-น้ำกรด
1. ราคาถูก หาง่าย มีหลายเกรดให้เลือก
2. เกิดความร้อนน้อยมาก(ความร้อนเป็นตัวการสำคัญทำให้แบตเตอรี่เสื่อมไว)
3. ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี

ข้อเสีย ของแบตเตอรี่ตะกั่ว-น้ำกรด
1. ชาร์จไฟได้ช้า จากแบตฯ 0% ไปถึง 100% ใช้เวลา 7-8 ชม.
2. มีน้ำหนักมากกว่าแบตลิเธียมหลายเท่า

มาเข้าเรื่องกัน!

2. ขั้นตอนการชาร์จแบตเตอรี่

1. ตรวจสอบ Adapter (ที่ชาร์จไฟ) ด้วยสายตาก่อนว่ามีการแตก หักหรือเปียกน้ำไหม ถ้ามีอาการเหล่านี้ไม่ควรนำมาใช้งานต่อครับ
วิธีชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าสามล้อ
2. เสียบปลั๊กตัวผู้กับปลั๊กไฟบ้านก่อน เพื่อเป็นการเปิดระบบการทำงานของตัว Adapter และสัญญาณไฟจะต้องขึ้นเป็นสีเขียว ถ้าขึ้นเป็นไฟสีแดงหรือไฟกระพริบ แสดงว่า Adapter มีปัญหาครับ
ปลั๊กชาร์จตัวผู้ วิธีชาร์จแบตเตอรี่รถไฟฟ้าสามล้อ 3. นำเอาสายไฟอีกข้างของ Adapter มาเสียบที่เต้ารับบนตัวรถสามล้อไฟฟ้า สัญญาณไฟเปลี่ยนเป็นสีแดง หมายความว่า ระบบการชาร์จไฟกำลังทำงาน
ปลั๊กอแดปเตอร์ตัวเมีย สัญญาณไฟแดงเมื่อชาร์จแบตอยู่ 4. ระยะเวลาการชาร์จไฟประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 1 ครั้ง เพราะจะทำให้ได้ปริมาณไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน
สัญญาณไฟเขียวเมื่อชาร์จแบตเต็ม 5. เมื่อแบตเตอรี่ชาร์จไฟเต็มแล้ว สัญญาณไฟที่ Adapter จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว จากนั้นให้ดึงปลั๊กที่ตัวรถออกก่อนจากนั้นจึงค่อยดึงปลั๊กไฟบ้านออกก่อน


3. คำแนะนำและข้อควรระวัง

- ไม่ปลอยให้แบตเตอรี่เหลือต่ำกว่า 30% ยิ่งหากปล่อยให้แบตเตอรี่หมดอยู่บ่อยๆ จะทำให้แบตเสื่อมสภาพไวมากยิ่งขึ้น

- เมื่อแบตเตอรี่รถไฟฟ้าสามล้อเต็มสัญญาณไฟที่ Adapter ขึ้นเป็นสีเขียวก็ควรจะถอดปลั๊กออกทันที ไม่ควรเสียบไว้ข้ามคืน (อาจจะทำให้แบตเตอรี่เสื่อมไวขึ้นได้ กรณี Adapter เสียไม่ตัดไฟ)

- ไม่ควรชาร์จแบตขณะที่มีฝนตกฟ้าร้องฟ้าคะนอง เพราะอาจจะทำให้เกิดไฟเกินหรือไฟตก ซึ่งอาจทำให้ระบบไฟทั้งหมดรวมถึงแบตเตอรี่เสียหายได้